ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ψηφίστηκε διάταξη στην Βουλή που δίνει το δικαίωμα στον Περιφερειάρχη να ορίζει 6 και όχι 3 Αντιπεριφερειάρχες