ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: «Δυτική Συμπολιτεία» ο συνδυασμός του Θύμιου Σώκου. (UPD) (photo, video)