Περιφέρεια και Μητρόπολη ενώνουν τις δυνάμεις τους για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες