Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Οι πέντε προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2019