Περισσότεροι οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι σε δημοτικές-περιφερειακές εκλογές