Πατρινός καθηγητής υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τους ΑΝ.ΕΛ.