ΠΑΤΡΑ: Το μήνυμα του νέου Περιφερειακού Συμβούλου Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου