Συμπόρευση με τον Κώστα Χριστόπουλο, αποφάσισε ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Καυκάς