ΠΑΤΡΑ: Παρέμβαση του Χρ. Πατούχα για το πεύκο της Αρόης