ΠΑΤΡΑ: Ο Χρήστος Πατούχας στη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου