ΠΑΤΡΑ: Ο Τάκης Παπαδόπουλος στην ομάδα επικοινωνίας του Κώστα Χριστόπουλου