Με τον Γ.Δημαρά θέτουν υποψηφιότητα ο δικηγόρος Δ. Πεγλερίδης και ο Ηλεκτρονικός-Μηχανικός Δ.Τσαγκρώνης