ΠΑΤΡΑ: Ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι. Πρόβλημα για το «Κοινοτικόν»