Πατούχας: Με δύναμη και αισιοδοξία στην μάχη των εκλογών του Μαϊου