ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ: «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει συγκροτημένα με τη συμβολή των περιφερειακών Αρχών»