Πάτρα: Τα αποτελέσματα στα 10 από τα 325 εκλογικά τμήματα του Δήμου