Πάτρα: Σχόλιο του Α. Τζουραμάνη για τη Σύμπραξη Δημαρά – Πεφάνη