Πάτρα: “Πόλεμος” για την ανάπλαση στον Κόκκινο Μύλο – Πελετίδης: Τι παραλάβαμε και τι φτιάξαμε