Πάτρα: Πρόταση για κυκλικό κόμβο στα Ταμπάχανα – Αναμονή 7 λεπτών για τους οδηγούς τις ώρες αιχμής