Πάτρα: Ποια θέματα θα συζητηθούν στην Οικονομική Επιτροπή