Πάτρα: Ο Ντίνος Τζουβέκας υποψήφιος με τον Νίκο Τζανάκο