Πάτρα: Ομιλία Κοτζιά με θέμα: «Η Ελλάδα σε εποχή αλλαγών».