Πάτρα: Οι 18 πρώτοι υποψήφοι της παράταξης του Κώστα Σπηλιόπουλου για την ΠΔΕ