Πάτρα: “Μη φράξετε την Οθωνος- Αμαλίας”, ζητάει ο Κ. Χριστόπουλος