Πάτρα: Θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας