Πάτρα: Η μετατροπή των εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο στην Οικονομική Επιτροπή