Πάτρα η δική μας πόλη: Ο Βασίλης Δημόπουλος, με τον Νίκο Τζανάκο