Πάτρα: Επίθεση του δημοτικού συμβούλου Ηλία Γκοτσόπουλου στον Δήμαρχο