Πάμε όλοι μαζί, για την Πάτρα. Ο συδυασμός της Βίβιαν Σαμούρη