Ο Χρήστος Μπακαλάρος στη «Νέα Πόλη» του Κώστα Χριστόπουλου