Ο Στέλιος Τσιμπλοστεφανάκης υποψήφιος με τον Γρηγόρη Αλέξοπουλο