Ο Κ. Χριστόπουλος στην Παραλία – Παρέμβαση για την καθαριότητα