Ο «θησαυρός» του Ερυμάνθου-Το όνειρο της «Ερυμάνθειας οδού» και το τεράστιο κεφάλαιο του φράγματος, μιας λίμνης 3.000 στρεμμάτων