Ο Δ. Πεφάνης ανακοίνωσε 30 δυνατούς υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους