Ο Δημήτρης Μπιτσάκος υποψήφιος με τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο