Ο Δήμος Πατρέων παρέχει νομική συνδρομή σε υπαλλήλους του, που διώκονται για παράβαση στην υπηρεσία