Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη