Ο Βασίλης Γεωργίου υποψήφιος με Νίκο Οικονομόπουλο