Ο Ανδρέας Τζουραμάνης παρουσιάζει συνδυασμό και υποψηφίους την Πέμπτη