Ο Ανδρέας Καράβολας στηρίζει “ανοικτά” τον Δημήτρη Πεφάνη