Οργανωτική συνάντηση του συνδυασμού «Συνεργασία Δυμαίων Πολιτών»