«ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ»- Προγραμματικές θέσεις για την αποχέτευση

d4-665×435

Η αποχέτευση είναι δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης !!!

Το περιβάλλον είναι ένα αγαθό, ζωτικής σημασίας για κάθε μορφή ζωής, εύθραυστο και αναντικατάστατο. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού. Η προστασία και η διασφάλιση του είναι ευθύνη και ταυτόχρονα προνόμιο για όλους μας.

Η μόλυνσή του δεν γνωρίζει σύνορα και όρια. Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε σήμερα η συμπεριφορά του καθενός επηρεάζει όλους μας ακόμα και στην άλλη άκρη της Γης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι περίπου το 80% των λυμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν υφίσταται καμία επεξεργασία, μολύνοντας ποτάμια, λίμνες και παράκτιες περιοχές. Συνεπώς καθήκον και υποχρέωση όλων μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η επίδειξη σεβασμού προς αυτό.

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες προστασίας του περιβάλλοντος. Καθήκον και υποχρέωση μας είναι να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και αστοχίες, επιτελώντας έτσι τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. Αποτελεί μονόδρομο η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

Δυστυχώς στο Δήμο μας η υποχρέωση αυτή τα τελευταία χρόνια ατόνησε και εγκαταλείφθηκε στην τύχη της. Συνέπεια αυτής της συμπεριφοράς ήταν οι Ε.Ε.Λ. στην Κάτω Αχαΐα κατά τον έλεγχο τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διαπιστωθεί ότι υπολειτουργούσαν και να μας επιβληθούν πρόστιμα και άλλες κυρώσεις.

 

Στρατηγικές επιλογές και δεσμεύσεις

Για εμάς αποτελεί μονόδρομο η αναδιοργάνωση της ΔΕΥΑ Δυμαίων και στον τομέα αποχέτευσης με στόχο τη λειτουργία της προς όφελος του δημότη, τη συνεχή ανάπτυξη των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων, τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της, τη σύνταξη νέου κανονισμού αποχέτευσης, την πιστή του εφαρμογή και τη συνεχή προσπάθεια για ένταξη όλο και περισσότερων οικισμών στα δίκτυα αποχέτευσης.

Βασική μας προτεραιότητα και δέσμευση είναι η άμεση συντήρηση των Ε.Ε.Λ. με πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων και προβλεπόμενων εργασιών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και σύμφωνα με τους περιβαλλοντολογικούς όρους λειτουργία τους. Επίσης η άμεση στελέχωση των Ε.Ε.Λ. με το απαραίτητο επιστημονικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής έλεγχος και εποπτεία στη λειτουργία τους.

Βάζουμε οριστική λύση στο πρόβλημα με την “αποχέτευση” της Φώσταινας. Αυτό που γίνεται εκεί αποτελεί περιβαλλοντολογικό έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος.

 

Οργάνωση και Λειτουργία της Υπηρεσίας

Απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση και λειτουργία της ΔΕΥΑ Δυμαίων στον τομέα της αποχέτευσης αποτελούν:

  • Εγκατάσταση αυτόματου ηλεκτρονικού κέντρου καταγραφής βλαβών στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι δημότες για να αναφέρουν και τις βλάβες της αποχέτευσης.
  • Επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής στο ζήτημα του παγίου της αποχέτευσης μετά από δημόσια διαβούλευση στην κατεύθυνση της χρέωσης με βάση την κατανάλωση και κατάργηση της πάγιας χρέωσης.
  • Πλήρης καταγραφή των δικτύων λυμάτων και όμβριων στις περιοχές που αυτά υπάρχουν. Η καταγραφή θα περιλαμβάνει την διαδρομή των αγωγών, τις διαστάσεις τους, τα υλικά τους, όλα καταχωρημένα σε ηλεκτρονική βάση με σήμανση της γεωγραφικής τους θέσης με GPS και GIS.
  • Σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου στο Χαϊκάλι με τον Βιολογικό της ΒΙ.ΠΕ. Ένα έργο που εδώ και δέκα χρόνια ενώ είναι τελειωμένο και πλήρως αποπληρωμένο δεν έχει γίνει ακόμα εφικτή η χρήση του από τους πολίτες.
  • Ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων στα Λουσικά, στο Καλαμάκι Αγίου Νικολάου Κράλη και στην Παραλία Κάτω Αλισσού ώστε όλα τα σπίτια των χωριών αυτών να έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

Η υπηρεσία υποδοχής βοθρολυμάτων πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις με κύριο στόχο και σκοπό την πλήρη εξυγίανση της, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη, αλλά και την προστασία της λειτουργίας των Ε.Ε.Λ. Οι πρωτοβουλίες μας στον ευαίσθητο αυτό τομέα περιλαμβάνουν:

  1. Μείωση του τιμολογίου της υπηρεσίας με καθιέρωση ενιαίας τιμής.
  2. Ηλεκτρονική καταγραφή των αιτημάτων εκκένωσης βόθρων.
  3. Αυτόματη ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
  4. Εγκατάσταση Μονάδας Υποδοχής Βοθρολυμάτων για τον έλεγχο του pH αλλά και των πληρωμών.

 

 

Share the Post