Οι υποψήφιοι της ΑΡΠΑ -ΔΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας