Οι υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες της «Αριστερής Παρέμβασης»