Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου