Οι άμεσες λύσεις που δρομολογούνται για την περιοχή Ταμπαχάνων- Απ. Κατσιφάρας: Κατάκτηση για την Πάτρα η ολοκλήρωση της Μίνι Περιμετρικής