ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Δ.ΕΛΛΑΔΑ: “Η αφή της Ολυμπιακής φλόγας στην Αρχ. Ολυμπία και πουθενά αλλού”