Ξηρόμερο: Η εκλογική διακήρυξη του συνδυασμού Γαλούνη