Ν. Τζανάκος: Η «λευκή νύχτα» ως αντικείμενο εκμετάλλευσης