Ν. Οικονομόπουλος: Προεκλογικό κόλπο η συζήτηση στο Δ.Σ. για το θέμα παραχώρησης κτιριακών εγκαταστάσεων της Πλάζ